Kategoriler

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

154kV-380kV E.İ.Hatları Esas Olmak Üzere;

Kurum görüşlerinin alınması ve saha ziyaretlerinin yapılması

''ÇED Gerekli Değildir'' dosyalarının hazırlanması ve Çevre Şehircilik Bakanlığı onayının alınması

''ÇED Muafiyet Kararı'' alınması için dosyaların hazırlanması ,Valilik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı onayının alınması

''ÇED Olumlu Kararı''nın alınması için dosyaların hazırlanması,tüm toplantıların yapılması,

Valilik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı onayının alınması

 

 

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
X